Kako pripremiti dijete za polazak u jaslice ili vrtić

ČLANAK 2.

TRAJANJE I SVRHA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj organizira se i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske za sudionike koji ispune uvjete za sudjelovanje u nagradnom natječaju definirane ovim Pravilima, u periodu 19.09.2023 od 15:00h do 23:59h 28.09.2023. godine.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

- promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite ne-personalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora i internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
- unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.
- izbora pobjednika i podjelu nagrada u okviru ovog natječaja

ČLANAK 3.

ORGANIZACIJA I NAČIN SUDJELOVANJA U NAGRADNOM NATJEČAJU

U nagradnom natječaju može sudjelovati svaki punoljetni potrošač (fizička osoba s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj) koji na web stranici
https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic ostavi komentar ispod videa u kojem opisuje svoju jutarnju rutinu s djetetom i zašto želi ići na webinar edukaciju. Tri osobe koje napišu najkreativniji komentar osvojit će: webinar edukaciju “Priprema za jaslice i vrtić” i webinar edukaciju “Kako da me posluša”. Vrijednost pojedinačne nagrade je 199 EUR (PDV uključen).

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati djelatnici, vlasnici i uprava Organizatora ili Agencije i njihovih povezanih društava, kao ni članovi njihove uže obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre i s njima zakonski izjednačene osobe), niti druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri organiziranju i provođenju ovog nagradnog natječaja.

Potrebno je u prijavi unijeti obvezne osobne podatke, potrebne za odabir kandidata i postizanje svrhe radi koje se natječaj organizira u skladu s ovim Pravilima (ime i prezime, adresa e-pošte).

Sadržaj koji će, prema mišljenju Organizatora, biti uvredljiv, neprimjeren, na drugi način protuzakonit i/ili namijenjen reklamiranju proizvoda za koje Organizator smatra da su konkurentni proizvodima robne marke Cedevita, bit će uklonjen i obrisan, te neće biti uzet u obzir u nagradnom natječaju.

Kupnja proizvoda Cedevita nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Sudionik može u bilo kojem trenutku povući svoju prijavu na natječaj do konačnog odabira konačnih dobitnika i nagrade (u slučaju da je sudionik izabran na natječaju). Povlačenje prijave se mora zatražiti pisanim putem, putem e-pošte na e-adresu organizatora [email protected]. U tom je slučaju kandidat koji sudjeluje isključen iz daljnjeg sudjelovanja u nagradnom natječaju, a njegovi osobni i drugi podaci dobiveni putem nagradnog natječaja ne smiju se koristiti i obrađivati u bilo koju svrhu.

ČLANAK 4.

Svi ispravno poslani komentari sudionika putem web stranice https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic unose se u središnju bazu podataka prijava sudionika.

ČLANAK 5.

Pravila nagradnog natječaja bit će objavljena na web stranici https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic

ČLANAK 6.

BROJ PRIJAVA

Svaki sudionik smije sudjelovati u nagradnom natječaju sa više komentara. U slučaju da sudionik napiše komentar više puta, može biti nagrađen samo jedan put, stoga se samo najbolji komentar uzima u obzir tijekom postupka odabira.

ČLANAK 7.

NAGRADNI FOND

Dobitnici dobivaju nagrade koje su definirane u nagradnom fondu.

Fond nagrada sastoji se od:
3x paket webinar edukacija, koji uključuje: 1x webinar edukacija “Priprema za jaslice i vrtić” i 1x webinar edukacija “Kako da me posluša”). Vrijednost pojedinačnog paketa webinar edukacija iznosi 199,00 EUR, a ukupan iznos nagradnog fonda iznosi 597,00 EUR.

Nagrade nisu zamjenjive za novac, druge nagrade ili usluge, niti su prenosive na druge osobe.

Nagrada se može iskoristiti najkasnije do 20.9.2024.

ČLANAK 8.

IZBOR KANDIDATA

U nagradnom natječaju Organizator će odabrati tri(3) dobitnika i podijeliti svakomu jednu nagradu (paket: 1x edukacija “Priprema za jaslice i vrtić” i 1x edukacija “Kako da me posluša”)

Odabir dobitnika među pristiglim prijavama vršit će komisija koji čine sveukupno tri predstavnika Organizatora i Agencije.

Na temelju prijavljenih komentara, komisija će procijeniti usklađenost s imidžem i vrijednostima brenda Cedevita te sadržajnu kvalitetu komentara Komisija će kod procjene uzeti u obzir sljedeće kriterije:

1. Originalnost sadržaja
2. Kreativnost
3. Kvaliteta i jasno komuniciranje
4. Faktor originalnosti i iznenađenja
5. Poruka koja se šalje

Odabir nagrađenih od strane komisije, na temelju gore navedenih kriterija, je konačan, prigovor nije moguć.

ČLANAK 9.

O izboru tri (3) dobitnika vodi se zapisnik koji mora sadržavati: mjesto i vrijeme izbora, imena, prezimena i adrese prisutnih članova komisije i odabranih kandidata (ime, prezime).

ČLANAK 10.

IZBOR DOBITNIKA

Imena 3 dobitnika bit će objavljena 29.9.2023 na web stranici https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic
Dobitnici će o nagradi biti obaviješteni putem email adrese najkasnije 8 dana po zaključenom odabiru sa strane Organizatora.

Svi sudionici nagradnog natječaja sudjelovanjem u natječaju izričito se slažu s objavljivanjem njihovih osobnih podataka (ime, prezime) na web stranici https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic

ČLANAK 11.

NAGRADE

Dobitnici nagrade, koji ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila, bit će pozvani na preuzimanje nagrade s Organizatorom najkasnije osam (8) dana nakon objave dobitnika na web stranici, kada će se precizno definirati opseg, način i uvjeti korištenja nagrade.

Dobitnik mora dostaviti Organizatoru sve potrebne podatke za dodjelu nagrade (adresa prebivališta ili prijavljenog boravišta koja mora biti na teritoriju Republike Hrvatske te datum rođenja) u roku od 7 dana od primitka poziva na preuzimanje nagrade koju je poslao Organizator. U suprotnom, smatra se da se dobitnik odrekao nagrade i Organizator može odabrati drugog dobitnika.

Ako su Organizatoru potrebne neke dodatne informacije zbog nagrade, dobitnik ih mora dostaviti u roku od 5 radnih dana od dana primitka poziva za dostavu podataka, u suprotnom Organizator ima pravo ne dodijeliti nagradu tom dobitniku i ima pravo da odabere drugog dobitnika.

U slučaju da dobitnik ne preuzme nagradu ni nakon naknadnog roka, gubi pravo na nju i u njemu definirane nagrade.

Agencija ili Organizator mogu isključiti pojedinog sudionika iz nagradnog natječaja i zahtijevati povrat već dodijeljene nagrade ili mogu odlučiti ne dodijeliti nagradu ako opravdano utvrde da se sudionik nije pridržavao Pravila natječaja ili je na bilo koji način prekršio bilo koje pravilo natječaja ili odredbu mjerodavnog zakona.

ČLANAK 12.

AUTORSKA PRAVA

Svaki kandidat koji pošalje svoju prijavu na nagradni natječaj Organizatoru u skladu s Člankom 3 ovih Pravila, time potvrđuje svoju prijavu i suglasnost za sudjelovanje u nagradnom natječaju i jamči da je prijavljeni pisani materijal njegovo autorsko djelo i prenosi sva materijalna autorska prava Organizatoru bez sadržajnih, vremenskih i teritorijalnih ograničenja, što svakako uključuje i pravo Organizatora na objavu i na korištenje komentara u svoje promotivne svrhe, bez navođenja imena sudionika ili uz navod imena, ovisno o potrebama Organizatora.

ČLANAK 13.

PRESTANAK OBAVEZA

Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade ukoliko ju dobitnik ne preuzme, prestaju sve obveze Organizatora prema dobitnicima. Organizator ne snosi bilo kakvu odgovornost niti troškove koji bi proizašli dobitnicima uručenjem ili nakon uručenja nagrade.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost ili troškove koje je dobitnik imao nakon preuzimanja i/ili tijekom realizacije nagrade ili koji su nastali kao rezultat radnji Agencije ili trećih strana koje organiziraju i provode svoje obveze u vezi s nagradnim natječajem.

ČLANAK 14.

PREKID NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti odlukom Organizatora u bilo kojem trenutku. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem elektroničkih ili drugih javnih medija.

ČLANAK 15.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA; PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i pristaju da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke: ime, prezime, adresu, sliku i druge podatke koje mu sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Sudionik se slaže da se njegovi osobni podaci mogu koristiti za anonimne (nepersonalizirane) analize i statistiku dostavljenih podataka.

Prilikom prijave na nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd), te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu
[email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Dobitnik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka ugovornom obrađivaču podataka, a to je DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo mesto.
Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u određene svrhe. Osobni podaci upotrebljavat će se i pohranjivati sve dok ih sudionici ne pozovu u skladu s Pravilima, ako zakonom nije drugačije određeno. Sudionici mogu u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili prestanak korištenja svojih osobnih podataka u određenu svrhu. Ako podnesu takav zahtjev tijekom trajanja nagradnog natječaja do objave konačnog odabira i ako se tiče upotrebe njihovih osobnih podataka u svrhe nagradnog natječaja, oni prestaju sudjelovati u natječaju. Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.
Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.
Ostale pojedinosti o obradi i zaštiti osobnih podataka i ostvarivanju vaših prava mogu se naći u pravilima o privatnosti i pravilima o kolačićima objavljenim na web stranici https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic

Sudionik koji sudjeluje u Nagradnom natječaju prihvaća sva prava i obveze definirane Pravilima i potvrđuje da je svjestan svrhe upotrebe svojih osobnih podataka i postupanja s njima.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:
- prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
- prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
- prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
- prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.
Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

ČLANAK 16.

POREZNE OBVEZE

Nagrade iskazane u ovom natječaju obuhvaćaju vrijednost nagrade sa pripadajućim PDV-om. U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

ČLANAK 17.

DOKUMENTACIJA

Dokumentaciju u vezi s natječajem čuva Organizator, ovisno o namjeni pohrane, i to:
- dokumentacija vezana uz organizaciju i provedbu natjecanja i ova Pravila čuvaju se u prostorijama Organizatora pet (5) godina;
- dokumentacija koja se odnosi na odabrane finaliste i konačne dobitnike (obavijesti o osobnim podacima, porezna dokumentacija) vodi se u skladu s važećim poreznim i računovodstvenim propisima.
Nakon isteka gore navedenih rokova, Organizator ili Agencija uništit će dokumentaciju u skladu sa svojim
internim aktima.

ČLANAK 18.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI ORGANIZATORA

Organizator ne preuzima odgovornost za:
- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
- neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
- (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
- za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
- za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,
- organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,
- organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,
- okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

ČLANAK 19.

ZAVRŠNE ODREDBE

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator nije odgovoran za kasne, nepotpune ili na drugi način neprikladne prijave na natječaju. Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz natječaj i pravila vezana uz njega konačna je i odnosi se na sve kandidate. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, smatrat će se da su ova Pravila primarna u odnosu na druge publikacije, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kojem drugom obliku.
Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator zadržava pravo izmjene ovih Pravila ako to zahtijevaju pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. Organizator će obavijestiti zainteresirane strane o svim mogućim izmjenama ovih Pravila objavljivanjem na web mjestu https://www.budidobrobudice.com/dobro-je-pogledati/kako-pripremiti-dijete-za-polazak-u-jaslice-i-vrtic

Sve osobe povezane s natječajem (npr. Organizator, Agencija, dobitnici...) slažu se da će se sporovi proistekli iz ovog natječaja rješavati sporazumno, u protivnom u slučaju spora, nadležan je sud u Zagrebu.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja.

Zagreb, 20.9.2023. godine

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

  • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.