Pravila nagradnog natječaja

Pravila Programa i nagradnog natječaja u okviru Programa „9 dana za više optimizma“

ORGANIZATOR I TRAJANJE NAGRADNOG NATJEČAJA

Društvo Atlantic Cedevita d.o.o. nositelj je Programa „9 dana za više optimizma“ kroz koji se sudionicima omogućuju savjeti stručnih osoba usmjereni na postizanje boljeg unutarnjeg osjećaja, a za sudionike Programa koji se u Program prijave na način utvrđen ovim Pravilima, organizira se nagradni natječaj pod istim nazivom, te se Program i nagradni natječaj provode u skladu s ovim Pravilima.

Organizator nagradnog natječaja „9 dana za više optimizma“ je  Atlantic Cedevita  d.o.o. Zagreb, Planinska 15 (dalje u tekstu: Organizator).

Za provođenje nagradne igre u ime i za račun Organizatora angažirana je agencija: DROM agency, d.o.o., Glavni trg 20, 8000 Novo Mesto (u nastavku: Agencija)

Nagradna igra traje u razdoblju od 15. 02. 2022. godine s početkom u 00:01 h do 15. 03. 2022. godine do 23:59 h, na teritoriju Republike Hrvatske, S PRAVOM SUDIONIKA NA PRIJAVU U PROGRAM I NAGRADNI NATJEČAJ NAJKASNIJE DO 01. 03. 2022. DO 23.59 h. PRIJAVE ZAPRIMLJENE NAKON OVOG ROKA NE ULAZE U NAGRADNU IGRU, ALI SUDJELUJU DALJE U SAMOM PROGRAMU U SMISLU MOGUĆNOSTI RJEŠAVANJA TESTOVA I PRIMANJA SAVJETA ZA POSTIZANJE BOLJEG UNUTARNJEG OSJEĆAJA.

SVRHA PROGRAMA I NAGRADNOG NATJEČAJA

Program i nagradni natječaj priređuju se i provode u svrhu:

- Omogućavanja sudionicima konkretnih stručnih savjeta i alata koji bi mogli doprinijeti postizanju boljeg unutarnjeg osjećaja

 - Poticanja sudionika na angažman usmjeren na postizanje dobrog unutarnjeg osjećaja, kroz 9 dana aktivnosti koji su definirani od strane psihološkog stručnjaka 

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne osobe – državljani i/ili rezidenti Republike Hrvatske koji se u Program prijave na način utvrđen ovim Pravilima, osim osoba zaposlenih kod Organizatora, , i bilo kojeg drugog pravnog subjekta koji sudjeluje u organizaciji ovog nagradnog natječaja, kao i članova uže obitelji tih osoba, roditelja, djece i bračnih partnera.

MEHANIZAM SUDJELOVANJA

Program ‚‚9 dana za više optimizma“ i nagradni natječaj provode se na internetskoj stranici: www.budidobrobudice.com

Ulaskom na naznačenu internetsku stranicu, sudionik dobiva sve informacije o Programu i pokreće test od 9 pitanja koji su pripremile stručne osobe (psihoterapeut i psiholog). Nakon što odgovori na svih 9 pitanja, sudionik dobiva informaciju o postignutom rezultatu i mogućnost da ostavi svoju e-mail adresu kako bi sudjelovao u samom Programu i kako bi tijekom 9 dana dobivao savjete stručne osobe putem ostavljenog e-maila u cilju unaprjeđenja rezultata koji je postigao na testu. Dostavljanje e-mail adrese u ovom koraku i njeno potvrđivanje od strane samog sudionika osim kao prijava za sudjelovanje u samom Programu, smatra se i prijavom za sudjelovanje u nagradnom natječaju. Sudionik u Programu i nagradnom natječaju smije sudjelovati isključivo sa svojim podacima.

Svaki sudionik u Programu i nagradnom natječaju može sudjelovati samo jednom prijavom te jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu i to pod uvjetom da je za istu ispunio kriterije iz ovih Pravila.

Nakon rješavanja testa i ostavljanja e-mail adrese, sudionik će na tu e-mail adresu u sljedećim danima počevši od dana koji slijedi nakon rješavanja testa i dostave e-mail adrese, u 19:00 h dobivati po jedan savjet dnevno za sljedeći dan – odnosno e-mail koji sadrži link do savjeta. Sudionik će dobiti ukupno 9 dnevnih savjeta pri čemu je uvjet za dobivanje svakog sljedećeg savjeta da otvori link na savjet u zadnjem primljenom e-mailu. Ukoliko netko od sudionika ne klikne na link u e-mailu, on neće dobiti savjet za sljedeći dan, već mora prvo „otključati“ prethodni dan. Ukoliko sudionik „otključa“ svih 9 savjeta, na ostavljenu e-mail adresu će dobiti link do testa (koji ima isti sadržaj kao i prvi test), koji ponovno rješava i dobiva usporedne rezultate s prvim testom. 

Nagradu u nagradnom natječaju osvaja prvih 50 sudionika koji su po drugi put riješili test i na taj način uspješno završili Program.

Sudionik po rješavanju drugog testa automatski dobiva informaciju je li osvojio nagradu. Ukoliko sudionik bude  među prvih 50 sudionika koji su riješili drugi test, ispod rezultata drugog testa dobit će poruku „Čestitamo, Vi ste jedan od dobitnika naše nagrade jer ste završili program među prvih 50 sudionika. Molimo Vas da upišete ime i prezime, adresu i broj telefona kako bismo Vam mogli dostaviti nagradu.“ Ukoliko sudionik ne bude među prvih 50, ta poruka se neće prikazati. 

Od 02. 02. 2022. godine bit će omogućena pred-prijava koja podrazumijeva da se sudionik može prethodno prijaviti (odnosno ranije), i tako osigurati da na e-mail dobije informaciju kada Program počne. Svim sudionicima koji su izvršili pred-prijavu, a na e-mail koji su ostavili, stići će link do testa. Tek kada se test ispuni, može se smatrati da se sudionik uredno prijavio za P=rogram i sudjelovanje u nagradnom natječaju.  

U Programu i natječaju mogu sudjelovati svi koji:

 • su stariji od 18 godina i koji se u Program prijave na način utvrđen ovim Pravilima,
 • su suglasni s ovim Pravilima  i pravilima Programa,
 • pristaju da Organizatoru ostave svoje osobne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu) u svrhu kontaktiranja ukoliko je sudionik osvojio nagradu ili obavijesti tijekom Programa i natječaja, objave dobitnika, kao i za informativne potrebe Organizatora vezane uz ovaj nagradni natječaj te u svrhu definiranu ovim Pravilima;

Za sve informacije vezane za nagradni natječaj, sudionici se mogu obratiti Kontakt centru organizatora putem e-mail adrese [email protected] ili pozivom na broj 0800 0009 radnim danima od 08:00 h do 16:00 h (ponedjeljak – petak).

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADA

Svaki od prvih 50 sudionika koji su uspješno završili Program u skladu s ovim Pravilima, osvaja kao nagradu po jedan  Cedevita poklon paket koji sadrži:

Cedevita 900 g naranča – 1 kom

Cedevita 455 g limun – 1 kom

Cedevita 455 g crvena naranča – 1 kom

Cedevita 200 g naranča – 1 kom

Cedevita 200 g limeta – 1 kom

Cedevita 200 g limun – 1 kom

Cedevita bomboni 19,5 g naranča – 8 kom

Cedevita bomboni 19,5 g limun – 8 kom

Imena dobitnika nagrada objavit će se na internetskoj stranici www.budidobrobudice.com najkasnije 7 dana od trenutka završetka nagradnog natječaja. 

Osvojene nagrade poslat će se na kućne adrese dobitnika, nakon što dostave svoju adresu za dostavu. 

Ukoliko dobitnik nagrade iz ovog natječaja ne uzvrati telefonski poziv u razdoblju od petnaest (15) dana od dana objavljivanja dobitnika, smatrat će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije dalje u obvezi da mu nagradu isporuči, te će nagradu dodijeliti zamjenskom dobitniku – odnosno sljedećem po redu sudioniku koji je uredno dovršio program iza prvih 50 i kojem nije već dodijeljena nagrada kao zamjenskom dobitniku. 

Nagrade nisu zamjenjive za novac ni druge nagrade.

Nagrade su prenosive na druge osobe (punoljetne), uz uvjet da dobitnik o prijenosu nagrade da pisanu suglasnost  

SUDJELOVANJE U PROGRAMU I NAGRADNOM NATJEČAJU

Prijavom za sudjelovanje u Programu i ovom natječaju smatra se da je svaki sudionik pročitao ova Pravila, da ih je razumio i prihvatio u cijelosti i dao suglasnost za sljedeće: 

 • Kao osoba starija od 18 godina, suglasan sam s davanjem osobnih podataka. 
 • Obaviješten sam da se moji osobni podaci kao što su ime i prezime, broj telefona, e-mail, prikupljaju zbog utvrđivanja dobitnika nagrade, slanja nagrade i u druge svrhe utvrđene ovim Pravilima.
 • Također sam obaviješten o svom pravu da pristanak/privolu na davanje osobnih podataka opozovem, kao i o svojim pravima, u slučaju nedozvoljene obrade. 
 • Pristajem da me Organizator kontaktira u vezi ovog Programa i natječaja.
 • Potvrđujem da Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zlouporabe mojih odgovora kao i da Organizator nije odgovoran za štetu koja mi može nastati uslijed (zlo)uporabe podataka koje ostavljam putem Programa i nagradnog natječaja. 
 • Potvrđujem da u ovom Programu i nagradnom natječaju sudjelujem dobrovoljno i da sam svjestan da  mi testovi koje ću ispunjavati i savjeti stručnih osoba koje ću dobiti, ne moraju nužno biti od koristi niti mi pomoći da se osjećam bolje, te da sam svjestan da Organizator za to, kao ni za sadržaj testova i savjeta stručnih osoba, nije ni na koji način odgovoran niti ima bilo koje obveze prema meni ili bilo kojoj drugoj osobi, isto kao ni stručne osobe koje su provele testiranje i pružile savjete. 

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionika za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za prijavu za Program i nagradni natječaj,
 • isti sudionik je već prijavljen na natječaju,
 • prijave maloljetnih sudionika, 
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni,
 • zloupotrebe Programa i natječaja. 

ODGOVORNOST ORGANIZATORA

Organizator nagradnog natječaja zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Programa i nagradnog natječaja i obavezuje se da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu objaviti na internetskoj stranici.

Organizator ne preuzima nikakvu odgovornost: 

- za bilo kakve incidente ili povrede koji mogu nastati uslijed korištenja (upotrebe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada, s čime su nagrađeni izričito suglasni i što prihvaćaju;

- u slučaju nepravilnog rada Interneta, (ne)funkcioniranja i ostalih aktivnosti društvene mreže Facebook ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućavaju realizaciju Programa i ovog nagradnog natječaja;

-  ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u Programu i nagradnom natječaju iz bilo kojeg razloga ili tehničke greške, vezane za funkcioniranje mreže;

-  u slučaju da je računalo zaraženo virusima ili za upad treće strane u računalo sudionika Programa i nagradnog natječaja, kao ni za posljedice povezivanja sudionika u mrežu putem internetske stranice;

- za štetu načinjenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili postojećim podacima na ovim uređajima, kao ni za osobne i profesionalne posljedice koje iz toga mogu proizaći za sudionika;

- bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta Programa i/ili nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili od trećih osoba,

- za uspjeh samog Programa kod pojedinog sudionika, odnosno da će se sudionik po uspješnom dovršetku osjećati bolje, te za isto ne snosi nikakvu odgovornost prema sudioniku i/ili trećim osobama, kao ni za sadržaj testova i savjeta pruženih od strane stručnih osoba.

Organizator zadržava pravo da, u slučaju prijevremenog prekida Programa i/ili nagradnog natječaja iz razloga za koje nije odgovoran (viša sila i sl.), nagrade podijeli između onih koji su sudjelovali u nagradnom natječaju do trenutka prekida (tj. onima koji su uredno dovršili Program, a razliku do 50 nagrada sudionicima koji su najbrže otvorili najveći broj dnevnih savjeta od većeg prema manjem broju) ili da nagradni natječaj, bez bilo kakvih obaveza prema sudionicima, okonča, odnosno prekine ga. O tome mora, putem svoje web stranice, obavijestiti sudionike. Organizator u tim slučajevima ne odgovara za eventualnu nastalu štetu.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRAVO ORGANIZATORA NA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O DOBITNICIMA

Svojim sudjelovanjem u Programu i nagradnom natječaju (dalje u ovom članku: natječaju), sudionici izričito prihvaćaju odredbe ovih pravila u cijelosti. Sudjelovanje u natjecanju, slanje prijave na internetsku stranicu Organizatora i dostavljanje osobnih podataka je dobrovoljno. U svakom slučaju, sudjelovanjem u natječaju, svaki sudionik prihvaća da njegove osobne podatke Organizator može prikupiti i čuvati, odnosno poduzimati druge neophodne radnje u smislu važećih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovi ovih Pravila natječaja istovremeno se odnose i na agenciju. 

Svaki sudionik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmjenu ili brisanje, povući svoj pristanak/privolu u vezi s podacima ili sudjelovanjem u natječaju,  pod uvjetima i u skladu sa zakonom. Sudjelovanjem u ovom natječaju sudionici u suglasni i daju dozvolu da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom ili video materijalu, njegove osobne podatke, odnosno ime, prezime, i druge podatke koje sudionik/dobitnik stavi na raspolaganje, u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka, digitalnih objava ili sličnih materijala vezanih za natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanom obliku. 

Sudionici natječaja suglasni su da se o njima može izraditi video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u cijelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitirati i javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitiranja te bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modificirati, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora, odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne suglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protuusluge, uz obavezu poštivanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa. Na poziv Organizatora, sudionici će dati svoju suglasnost i u pisanom obliku. Organizator, kao rukovoditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i informativne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, u skladu s ovim Pravilima. 

Prilikom prijave na natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obaveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i individualni pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora, itd.) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene kao i druge svrhe. Tako danu suglasnost sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili  adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima koji se nalaze na internetskoj stranici Organizatora.

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka. On je dužan i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator  te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator zasniva na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe direktnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputama na dostavljenim materijalima.

Sudionik je svjestan i izričito se slaže da Organizator može povjeriti pojedinačne zadatke u vezi s obradom stečenih osobnih podataka Agenciji, kao ugovornom obrađivaču podataka. 

Ugovorni obrađivač podataka može obrađivati osobne podatke samo u okviru odobrenja ili naloga primljenog od Organizatora, u skladu s važećim zakonodavstvom i u svrhu provođenja nagradnog natječaja, u skladu s ovim Pravilima.

Svi osobni podaci zaštitit će se primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu s važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka. 

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko obrađivača u EU ili izvan EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime rukovoditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i preko obrađivača koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih  podataka.

Osobni se podaci koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika u skladu s ovim Pravilima, osim ako zakonom nije drugačije propisano. 

Sve ostale detalje vezane za postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanje svojih prava, sudionik može pročitati u pravilima zaštite privatnosti i politike kolačića, koji su dostupni na internetskoj stranici organizatora. 

PRISTUP PRAVILIMA NAGRADNOG NATJEČAJA

Pravila nagradnog natječaja objavljena su na internetskoj stranici: www.budidobrobudice.com, gdje su dostupna i stavljena na uvid svim sudionicima.

OSTALE ODREDBE

Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi s nagradnim natječajem i povezanim Pravilima, konačna je i važeća za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova Pravila se smatraju primarnima u odnosu na sve eventualne druge obavijesti, bilo u tiskanom, elektroničkom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila utvrđuje isključivo Organizator.

Organizator zadržava pravo na promjenu ovih Pravila, na prekid nagradnog natječaja ili potpuno zaustavljanje nagradnog natječaja, ako tako nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promjenama Organizator će obavijestiti sudionike postavljanjem obavijesti na internetskoj stranici: www.budidobrobudice.com.

U slučaju spora, primjenjivat će se pravo Republike Hrvatske i nadležnost suda u Zagrebu.

U Zagrebu, dana 2. veljače 2022.

Organizator

Atlantic Cedevita d.o.o.

Zagreb

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.