Pravila nagradnog natječaja 21 dan optimizma

NAGRADNI NATJEČAJ
„21 dan optimizma“

Članak 1.

Nagradni natječaj priređuje i organizira ATLANTIC CEDEVITA d.o.o., Planinska 15, 10 000 Zagreb, Hrvatska, OIB: 03830001847 (u nastavku Društvo ili Organizator).

Članak 2.

Nagradni natječaj se organizira i provodi na cjelokupnom području Republike Hrvatske na web stranici budidobrobudice.com u vremenu od 1.12.2023. do 21.12.2023. godine.

Članak 3.

Nagradni natječaj priređuje se i provodi u svrhu:

 • promidžbe Organizatora i njegove djelatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti, uključujući slanje newslettera i drugih obavijesti o aktualnostima Organizatora (kao npr. informativne ponude, obavijesti o akcijama, novim proizvodima, nagradnim igrama, natječajima i drugim marketinškim akcijama), te uz povremeno provođenje općenite nepersonalizirane (anonimne) analize i statističke obrade prikupljenih podataka u cilju daljnjih poboljšanja usluga Organizatora te internet i drugih oblika informiranja (SMS, telefonski, na adresu stanovanja…);
 • unapređenja promocije i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.

Članak 4.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ima svaka fizička osoba starija od 18 godina, s prebivalištem ili prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, ukoliko ispunjava sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima (dalje u tekstu: sudionik).

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju nemaju osobe zaposlene kod Organizatora i njihovih povezanih društava, Agencije, članovi njihove uže obitelji (bračni drug, djeca, roditelji, braća, sestre i s njima zakonom izjednačene osobe) kao ni druge osobe koje na bilo koji način sudjeluju pri izvođenju nagradnog natječaja.

Članak 5.

U nagradnom natječaju se sudjeluje na sljedeći način:

Sudionici trebaju objasnitii kako su obavilii neki od dnevnih izazova iz „21 dan optimizma“ u za to predviđeni formular na web stranici Organizatora budidobrobudice.com.
Sudionik jamči da objavljenim sadržajem ni na koji način ne krši autorska i druga prava trećih osoba. Sudionik izričito dopušta Organizatoru bez naknade, prenosivo, sadržajno, vremenski i teritorijalno neograničeno pravo korištenja upisanog sadržaja, uz pravo navođenja imena autora.

Sudionik u nagradnom natječaju smije sudjelovati isključivo sa svojim podacima.
Svaki sudionik u nagradnom natječaju može sudjelovati s više prijava, ali jedan sudionik može osvojiti samo jednu nagradu i to pod uvjetom da je za istu ispunio kriterije iz ovih Pravila.

Članak 6. NAGRADNI FOND

Odgovori sudionika koji od strane žirija budu ocijenjeni kao najkreativniji, a pritom ispunjavaju sve uvjete za sudjelovanje utvrđene ovim Pravilima, dobit će sljedeću nagradu: Budi DOBRO. Budi CE. paket u vrijednosti od XX,XX EUR / XXX,XX kuna, PDV uključen.
Budi DOBRO. Budi CE. paket sadrži:

 • 1x Vaučer za individualni savjet sa psihologom u vrijednosti od 40 EUR
 • 1x Cedevita, okus naranča 900 g
 • 1x Cedevita, okus limun 455 g
 • 1x Cedevita, okus limeta 200 g
 • 1x Cedevita, okus bazga 200 g
 • 1x Cedevita, okus crvena naranča 200 g

Organizator odabire 21 dobitnika, odnosno na kraju nagradnog natječaja bira 21 najkreativniju prijavu.

Nagrade nije moguće zamijeniti za drugu robu ili usluge, niti je moguće za nagrade koje nisu u novcu zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.

Realizacijom nagrade prestaju sve obveze Organizatora nagradnog natječaja prema dobitnicima i sudionicima nagradnog natječaja.

Svi eventualni porezi i druga davanja u vezi nagrade podmiruju se u skladu s pozitivnim propisima države dobitnika nagrade.

U Republici Hrvatskoj, prema važećem zakonodavstvu, nagrade u ovom nagradnom natječaju ne podliježu oporezivanju porezom na dobit i dohodak. Za dobitnika nagrade ne nastaje nikakva porezna obaveza, temeljem primitka nagrade definirane ovim člankom.

Članak 7.

Organizator zadržava pravo diskvalificirati dobitnika ukoliko nastupe okolnosti iz članka 12. ovih Pravila i nagrada se u tom slučaju dodjeljuje sljedećem sudioniku s najkreativnijim odgovorom po mišljenju žirija. Žiri se sastoji od tri zaposlenika Organizatora: Ivana Bilić, Maja Šiprak i Tihana Moškatelo.

Organizator će diskvalificirati odgovore i opise koji su na bilo koji način uvredljivi, neprimjereni, sadrže elemente govora mržnje ili su na drugi način protuzakoniti ili nemoralni.

Žiri će, prema vlastitoj diskreciji, birati pobjednike, i to na osnovu kriterija kreativnosti i originalnosti odgovora na traženo pitanje. Odluka stručnog žirija o pobjedniku je finalna te ne postoji mogućnost pritužbe.

Kupnja proizvoda nije uvjet za sudjelovanje u nagradnom natječaju.

Članak 8.

Odabir pobjednika najkreativnijih odgovora u nagradnom natječaju održat će se nakon završetka izazova „21 dan optimizma“ (21.12.2023.) u roku od 5 radnih dana.

Dobitnici će biti obaviješteni o osvajanju nagrade putem e-maila.

Rezultat nagradnog natječaja bit će objavljen na web stranici Organizatora budidobrobudice.com gdje se navedeni natječaj i provodi.

Članak 9.

Za potrebe provođenja nagradnog natječaja i ostvarivanja svrhe u koju je isti organiziran sukladno ovim Pravilima, sudionici daju sljedeće osobne podatke putem formulara na web stranici budidobrobudice.com: ime i prezime, broj telefona, e-mail adresu, dok dobitnici trebaju dati i drugi osobni podatak ili dokument po zahtjevu Organizatora potreban za identifikaciju dobitnika (dalje: obavezni podaci).

Članak 10.

Osvojene nagrade poslat će se na kućnu adresu dobitnika, nakon što dobitnik potvrdi podatke za slanje putem e-maila.

Ukoliko dobitnik nagrade ne odgovori na e-mail sa svojim podacima u razdoblju od pet (5) dana od dana objavljivanja dobitnika, smatrat će se da je dobitnik odustao od nagrade, a Organizator nije više obvezan isporučiti nagradu tom dobitniku, te će nagradu dodijeliti drugom sudioniku sukladno kriteriju kreativnosti i originalnosti njegovog odgovora.

Nagrade nisu zamjenjive za novac ni druge nagrade.
Nagrade su prenosive na druge osobe (punoljetne), uz uvjet da dobitnik o prijenosu nagrade da suglasnost u pismenom obliku u dogovoru s Organizatorom.

Rok za isporuku nagrade od strane Organizatora je 30 dana od dana proglašenja dobitnika.
Prilikom preuzimanja nagrade, dobitnik će priložiti osobnu iskaznicu radi identifikacije.

Članak 11.

Organizator ne preuzima odgovornost za:

 • bilo kakve posljedice nastale uslijed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uvjeta nagradnog natječaja od strane sudionika u nagradnom natječaju ili trećih osoba,
 • neželjene posljedice koje su sudionici pretrpjeli zbog sudjelovanja u nagradnom natječaju,
 • (ne)točnost i (ne)ažuriranost podataka koje pošalju sudionici u nagradnom natječaju,
 • za osobne podatke koje sudionik učini dostupnima drugim sudionicima nagradnog natječaja ili trećim osobama na bilo koji način, te za korištenje tako dostavljenih podataka od strane drugih sudionika ili trećih osoba,
 • za bilo kakve incidente ili ozljede koje bi nastale zbog korištenja (uporabe i/ili konzumiranja) dodijeljenih nagrada,
 • organizator ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju nepravilnog rada interneta, (ne)funkcioniranja i ostale aktivnosti društvenih mreža ili (ne)funkcioniranja elektroničke pošte, telefonskih linija ili ostalih uređaja koji omogućuju provedbu ovog natječaja; organizator također nije odgovoran ako jedan ili više sudionika ne može pristupiti internetskoj stranici ili sudjelovati u natječaju zbog bilo kojeg razloga ili tehničke greške povezane s radom mreže,
 • organizator ne preuzima odgovornost za zarazu računala virusima ili za upad treće osobe u računalo sudionika natječaja te za posljedice povezivanja sudionika s mrežom putem internetske stranice; organizator nije odgovoran za bilo kakvu štetu prouzročenu sudioniku, njegovoj računalnoj opremi, pametnom telefonu ili podatcima pohranjenim na tim uređajima te za osobne i profesionalne posljedice koje mogu sudionicima iz toga proizići,
 • okolnosti i situacije za koje je ovim pravilima isključena odgovornost Organizatora, odnosno za koje je definirana odgovornost sudionika ili dobitnika.

Članak 12.

Organizator zadržava pravo u bilo kojem trenutku poništiti prijavu sudionika u sljedećim slučajevima:

 • prijave sudionike za koje se utvrdi da nisu ispunili sve korake potrebne za kvalifikaciju za nagradni natječaj,
 • prijavljeni sadržaj nije djelo sudionika koji ga prijavljuje. U slučaju sumnje, sudionik je dužan odgovoriti u roku od 24 sata na upit Organizatora i pružiti relevantan dokaz,
 • prijave sudionika koji se koriste lažnim podacima ili lažnim profilima,
 • prijave sudionika čiji su sadržaji uvredljivi ili na drugi način neprimjereni.
 • Organizator će diskvalificirati sudionika ili dobitnika ukoliko utvrdi da je isti dao neistinite, lažne ili tuđe osobne podatke, kao i ako utvrdi da se radi o maloljetnoj osobi, ili nije suglasan s korištenjem njegovog lika i podataka sukladno ovim Pravilima, te ako ima sumnju u zloupotrebu nagradnog natječaja.

Odluka Organizatora o svim pitanjima vezanim uz nagradni natječaj i primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 13.

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni i daju privolu da, ako postanu dobitnici nagrade, Organizator može bez naknade koristiti i javno objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu njihove osobne podatke (ime i prezime), te odgovor koji je dao u ovom nagradnom natječaju, a u svrhu javne objave rezultata nagradnog natječaja, kako prilikom objave dobitnika i dodjele nagrada, tako i u objavi reportaža, članaka ili sličnih materijala vezanih uz nagradni natječaj. Na poziv Organizatora, dobitnik nagrade će dati svoju suglasnost i u pisanoj formi.

Organizator, kao voditelj zbirke osobnih podataka sudionika i dobitnika nagradnog natječaja, prikuplja, vodi, održava i obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika nagradnog natječaja i dobitnika nagrada isključivo u svrhu provođenja nagradnog natječaja i promotivne svrhe Organizatora u koje je ovaj nagradni natječaj organiziran, sukladno ovim Pravilima.

Prilikom prijave u nagradni natječaj, na poseban upit Organizatora, sudionik će aktivnom potvrdnom radnjom, ako to želi, dati svoju suglasnost za korištenje danih obveznih osobnih podataka i za druge svrhe (npr. za automatiziranu obradu osobnih podataka i personalizirani pristup sudioniku, korištenje od strane povezanih društava Organizatora itd.) te će, ako želi, dati i druge, dodatne osobne podatke za korištenje i obradu u točno navedene te druge svrhe.

Tako danu privolu sudionik može u bilo kojem trenutku povući slanjem zahtjeva na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora prema kontaktima na web stranici Organizatora ili na [email protected].

Organizator koristi i obrađuje osobne podatke isključivo dostavljene od strane sudionika, te je isključivo sudionik odgovoran za točnost i ispravnost danih podataka i dužan je i odgovoran pravovremeno obavijestiti Organizatora o njihovoj promjeni.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti informaciju o svojim osobnim podacima koje obrađuje Organizator, te može uložiti i prigovor na korištenje svojih osobnih podataka u situacijama koje Organizator temelji na postojanju svog legitimnog interesa, a svakako kada ih Organizator koristi za potrebe izravnog marketinga.

Za ostvarivanje svih svojih prava i obaveza u pogledu korištenja osobnih podataka, sudionik se može obratiti na e-mail adresu ili adresu sjedišta Organizatora ili prema uputi na dostavljenim promotivnim materijalima.

Svi osobni podaci će biti zaštićeni primjenom primjerenih organizacijskih i tehničkih mjera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno sukladno važećim propisima iz područja zaštite osobnih podataka.

Sudionik je informiran i pristaje na mogućnost da Organizator pojedine aktivnosti oko obrade osobnih podataka vrši preko izvršitelja obrade u EU ili van EU (fizička ili pravna osoba koja obrađuje osobne podatke u ime voditelja zbirke podataka). Pri tome će Organizator prijenos vršiti na zakonit način i odabrati izvršitelja obrade koji zadovoljava sve primjerene sigurnosne standarde koji jamče visoki stupanj zaštite osobnih podataka.

Osobni podaci se koriste i čuvaju do opoziva od strane sudionika sukladno ovim Pravilima, osim ako zakon ne propisuje drugačije.

Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu osobnih podataka te ostvarivanju svojih prava, sudionik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

Članak 14.

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju na način opisan u ovim Pravilima, sudionik daje pravo Organizatoru na preuzimanje i korištenje odgovora/opisa za potrebe provođenja nagradnog natječaja i u svrhe definirane ovim Pravilima.

Sudionik ima pravo u bilo kojem trenutku izaći iz nagradnog natječaja odnosno odlučiti da neće sudjelovati u istom, pri čemu Organizator jamči da će njegovi osobni podaci biti izbrisani.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnom natječaju prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila, te prijavom za sudjelovanje potvrđuje da je upoznat sa svrhom korištenja njegovih osobnih podataka i postupanja s istima.

Članak 15.

Pravila ovog nagradnog natječaja će se objaviti na web stranici https://
www.budidobrobudice.com, a sudionici nagradnog natječaja se za sva dodatna pitanja i informacije u vezi nagradnog natječaja, mogu obratiti putem kontakt centra: [email protected].

Autentično tumačenje ovih Pravila isključivo je u domeni Organizatora.

Organizator pridržava pravo na promjenu pravila i uvjeta sudjelovanja u nagradnom natječaju kao i pravo prekida nagradnog natječaja, uz obvezu da isto pravovremeno
objavi na isti način kao i pravila nagradnog natječaja, u kojem slučaju nije odgovoran ni za kakvu štetu sudionicima.

Članak 16.

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

U Zagrebu, 20. studenoga 2023. godine

Organizator:

ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.

Da bi ova web-stranica mogla pravilno funkcionirati i da bismo unaprijedili vaše korisničko iskustvo, koristimo kolačiće. Više informacija potražite u našoj Politici kolačića.

 • Nužni kolačići omogućuju osnovne funkcionalnosti. Bez ovih kolačića, web-stranica ne može pravilno funkcionirati, a isključiti ih možete mijenjanjem postavki u svome web-pregledniku.